هواساز تک منطقه ای

Single-zone Air Handling Unit

هواساز

 

هواساز دوجداره، به همراه فن کامفری NPL1000 ایتالیا، ساخت شرکت صنایع تهویه پارس سعید دارای دو ردیف فیلتر سیمی و کربن اکتیو و الکتروموتور22KW -1400RPM SIEMENSدو عدد کوئل گرمایی و سرمایی از نوع GOLD متناسب با شرایط آب و هوایی و اقلیمی دارای میزان رطوبت بالا و مقاوم در برابر خورندگی. در جداره های این محصول از پروفیل 5سانتیمتری آنودایز شده استفاده شده است. همچنین جداره خارجی با پوشش رنگ  کوره ای در برابر زنگ زدگی و خورندگی محافظت میشوند.
با ما همراه باشید...